facebook-g9e2bb134e_640

Frokostwebinar

Nettsidens redaksjonsgruppe har siden 2020 arrangert frokostwebinarer regelmessig. 

Vi drøfter problemstillinger knyttet til grenseoverskridende seksuelle handlinger hos barn og unge.

Frokostwebinarene sendes direkte på Facebook og varer i 45 minutter. Seerne har mulighet til å delta i kommentarfeltet. Deltakerne i panelet varierer og av og til har vi med inviterte gjester. Nedenfor finner du opptak av tidligere frokostwebinar.

Barnehageveileder om problematisk og skadelig seksuell atferd

Jobbar du i barnehage eller med barn i barnehagealder? Har du spørsmål om barn si seksuelle utvikling? Har du nokon gonger lurt på om barn sin leik er normal eller kanskje burde blitt stoppa? Og korleis gjer ein i så fall det?

Då er Barnehageveiledaren noko for deg!

Frokostwebinaret ble sendt 18. oktober 2022.

I panelet finner du;

 • Margrete Wiede Aasland (sexolog og pedagog)
 • Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør)
 • Ulla Bjørndahl (Spesialrådgiver, RVTS Øst)
 • Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)
  Oddfrid Skorpe Tennfjord (Psykolog phd, RVTS Midt)
 • Christy Benedict Edvardsen (Spesialrådgiver, RVTS Nord)
Les mer Skjul

Håndtering av seksuell atferd hos barnehagebarn

Hva er aldersadekvat seksualitet hos de minste barna? Når og hvordan skal voksne reagere på seksualitet som vekker bekymring? Hvordan veileder og ivaretar vi barn på gode måter?

Frokostwebinaret ble sendt 19. august 2022.

I panelet finner du;

Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør)

Rona Eriksen Andersgaard (Spesialrådgiver, RVTS Øst) 

Oddfrid Skorpe Tennfjord (Psykolog phd, RVTS Midt)

Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)

Les mer Skjul

Unge, sex og samtykke

Hvordan kan man være sikker på at den andre parten ønsker å ha sex?
Kunnskap og erfaringer fra unge viser at samtykke i mange tilfeller er komplisert. Er et ja tilstrekkelig, selv om det ligger opplevd press og ambivalens bakenfor? Dersom man handler i god tro, er det fremdeles mulig å gjøre noe galt? Et nei kan kanskje uttrykkes på forskjellige måter?

Disse og flere spørsmål berøres i frokostwebinaret. 

Frokostwebinaret ble sendt 03. juni 2022.

I panelet finner du

 • Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør)
 • Ulla Bjørndahl (Spesialrådgiver, RVTS Øst)
 • Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)
 • Oddfrid Skorpe Tennfjord (Psykolog phd, RVTS Midt)
Les mer Skjul

To kasus – slik håndterer du bekymringsfull seksuell atferd hos barn

Seksuell atferd hos barn kan vekke bekymring. I noen tilfeller er barns seksuelle atferd skadelig. Vi diskuterer et kasus knyttet til gutt i barnehage, samt et kasus knyttet til 14 år gammel gutt. 

Frokostwebinaret ble sendt 1. april 2022.

I panelet finner du

 • Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør)
 • Christian Eidissen Myrland (Psykologspesialist, RVTS Nord)
 • Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)
 • Oddfrid Skorpe Tennfjord (Psykolog phd, RVTS Midt)
Les mer Skjul

Når barns seksuelle atferd vekker bekymring – slik håndterer du det

Relevant for alle som jobber med barn og unge. Vi drøfter 3 kasus og presenterer forslag til tiltak. 

Frokostwebinaret ble sendt 28. januar 2022.

I panelet finner du;

Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør)
Oddfrid Skorpe Tennfjord (Psykolog phd, RVTS Midt)
Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)

Les mer Skjul

Når barns seksuelle atferd vekker bekymring

Hva er aldersadekvat seksualitet? Hvilke seksuelle handlinger er forventet i barnehagen, på barneskolen og på ungdomsskolen? Når må vi stanse seksuelle handlinger og når bør vi heie de frem? Hva er en usunn seksuell relasjon mellom barn?

Disse og flere spørsmål berøres i frokostwebinaret. Vi diskuterer praksisnære eksempler og gir forslag til gode responser.

Frokostwebinaret ble sendt 05. november 2021.

I panelet finner du

 • Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør)
 • Rona Eriksen Andersgaard (Spesialrådgiver, RVTS Øst)
 • Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)
Les mer Skjul

Unge som bytter og selger sex

At ungdom bruker sex som kapital for å oppnå ikke-seksuelle goder, presenteres av og til som en del av unges seksualvaner.

Men – er det virkelig slik? Hvor vanlig er det at ungdom bruker sex som byttemiddel? Og hvordan bør vi snakke med unge om tematikken?

Disse og flere spørsmål berøres i frokostwebinaret. Vi diskuterer praksisnære eksempler og gir forslag til gode responser.

Frokostwebinaret ble sendt 27. august 2021.

I panelet finner du

 • Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør)
 • Anne Grytbakk (Universitetslektor, NTNU)
 • Ulla Bjørndahl (Spesialrådgiver, RVTS Øst)
 • Christian Eidissen Myrland (Psykologspesialist, RVTS Nord)
 • Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)
Les mer Skjul

Krenkende seksuell atferd mellom barn – hvor farlig er det?

Relevant for alle som jobber med barn og unge. Hva er seksuelle krenkelser? Er seksuelle krenkelser blitt mer utbredt? Hvilke typer krenkelser er typiske i dagens ungdomsmiljø? Hva er konsekvenser og hvordan jobber vi med det?

Frokostwebinaret ble sendt 28. mai 2021.

I panelet finner du

 • Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør)
 • Ulla Bjørndahl (Spesialrådgiver, RVTS Øst)
 • Christian Eidissen Myrland (Psykologspesialist, RVTS Nord)
 • Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)
Les mer Skjul

Barn og porno

Hva vet vi om barn og unges bruk av porno? Internettporno er kun et tastetrykk unna. (Nesten) alle barn har tilgang på mobil/nettbrett/PC.

Nærmere 90 % av gutter og nærmere 40 % av jenter har sett porno innen de er 18 år gamle. Å se på porno har for mange blitt en del av den seksuelle utviklingen?

Frokostwebinaret ble sendt 19. mars 2021.

I panelet finner du

 • Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør)
 • Christian Lunde-Hanssen (Psykologspesialist, RVTS Øst)
 • Christy Benedict Edvardsen (Spesialrådgiver, RVTS Nord)
 • Morten Jensås Lundgren (REBESSA)
 • Cathrine Eide (Psykologspesialist, RVTS Vest).
Les mer Skjul

Bekymringsfull seksuell atferd

Tema for webinaret er begrepsbruken innenfor fagfeltet, bekymringsfull seksuell atferd hos barn og unge.

«Hva skal barnet hete?» Bekymringsfull seksuell atferd, problematisk seksuell atferd, krenkende seksuelle handlinger, grenseoverskridende seksuelle handlinger, skadelig seksuell atferd, SSA, usunn seksualitet, uønskt seksuell atferd etc.

Vi tar debatten!

Frokostwebinaret ble sendt 29. januar 2021.

I panelet finner du

 • Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør)
 • Christian Lunde-Hanssen (Psykologspesialist, RVTS Øst)
 • Christy Benedict Edvardsen (Spesialrådgiver, RVTS Nord)
 • Marita Sandvik (RVTS Midt)
 • Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)
Les mer Skjul

Om nettsiden seksuellatferd.no

Vi presenterer den nye nettsiden, seksuellatferd.no.

Videre er det tid til drøfting rundt kasus, refleksjoner rundt fagfeltet generelt og veien videre.

Vi skal også trene oss litt på bruken av verktøyet Trafikklyset.

Frokostwebinaret ble sendt 14. oktober 2020.

I panelet finner du

 • Odd Kenneth Hillesund (Spesialrådgiver, RVTS Sør)
 • Christian Lunde-Hanssen (Psykologspesialist, RVTS Øst)
 • Christy Benedict Edvardsen (Spesialrådgiver, RVTS Nord)
 • Oddfrid Skorpe Tennfjord (Psykolog phd, RVTS Midt)
 • Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)
Les mer Skjul

Vi gjør krevende oppgaver enklere

Webinaret inneholder presentasjon av to verktøy, spesielt tilrettelagt norske forhold. Verktøyene skal forenkle forebyggingsarbeidet av seksuelle overgrep blant barn og ungdom.

Vi presenterer PLAY IT RIGHT og PROFESOR.

Frokostwebinaret ble sendt 18. september 2020.

I panelet finner du

 • Christian Lunde-Hanssen (Psykologspesialist, RVTS Øst)
 • Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)
Les mer Skjul