Sunn seksuell atferd

Alle mennesker er født med en seksualitet. Seksualitet er en integrert del av personligheten og en driver mot å søke kjærlighet, nærhet og glede.

Rvts venner illustrasjon

Seksualitet begrenser seg ikke til seksuelle handlinger (sex), men oppleves og uttrykkes gjennom tanker, fantasier, lyster, holdninger, verdier, adferd, praksis, roller og relasjoner.

WHO definerer seksualitet som “en integrert del av ethvert menneskes personlighet; mann, kvinne og barn. Seksualiteten er et grunnbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å oppnå orgasme, og er heller ikke summen av hele vårt erotiske liv. Alt dette kan være en del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det.

Seksualitet omfatter så mye mer, den finnes i energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og selv blir berørt. Seksualiteten handler om å være sensuell, så vel som å være seksuell. Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser, handlinger, og vårt samspill med andre mennesker.»

Eksempler på sunn seksuell atferd

Barn opp til 5 år

Stryker på kroppen og berører kjønnsorgan
Leker “doktorlek”
Ønsker å berøre kjønnsorgan på andre barn

Barn 5 – 9 år

Onanerer
Økt interesse for voksen seksualitet (spør om hvordan barn lages)
Økt behov for privat sone rundt egen kropp

Barn 9 – 12 år

Bruker seksuelt språk
Kyssing med jevnaldrende
Onanerer
Vise frem kroppen sammen med jevnaldrende

Barn 13 – 18 år

Interesse for erotikk og porno
Onanerer
Seksuelle handlinger sammen med andre
Samtykker til oralsex og samleie (f.o.m 16 år)

I Trafikklyset finnes flere eksempler, kategorisert i alderstrinn, på seksuellatferd som vekker bekymring.

Sunn seksualitet hos barn

Sunn seksualitet hos barn kjennetegnes ved at den er lystbetont, gjensidig, avledbar og aldersadekvat. Utforskingen foregår mellom barn som ønsker å være med, og som ikke føler seg skremt eller presset til å delta. Utforskingen skjer når det er tid til det, på et sted det passer seg og uten at noen av de som deltar opplever seg eksponert. En sunn seksuell utvikling gir mulighet for en sunn seksuell helse.

Utviklingen av seksualiteten skjer parallelt med – og er samtidig en del av – den generelle utvikling hos barn. Den utvikler seg i takt med bl.a. kognitiv, emosjonell, relasjonell og fysisk utvikling.

Rvts nysgjerrige barn illustrasjon
Rvts gutter illustrasjon

WHO’s definisjon av seksuell helse

«Seksuell helse er en tilstand av fysisk, følelsesmessig, mental og sosial velbefinnende i forbindelse med seksualitet. Det er ikke alene fravær av sykdom, dysfunksjon eller handicap. Seksuell helse krever en positiv og respektfull tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, herunder også muligheten til å ha lystfylte og sikre seksuell opplevelser, frie for tvang, diskriminering og vold. For å oppnå og opprettholde seksuell helse må det enkelte individs rettigheter respekteres, beskyttes og oppfylles.»

Læring gjennom lek og relasjoner

Barns læring skjer bl.a. gjennom lek, nysgjerrig utprøving og spørsmål. Sammen med jevnaldrende har de mulighet for å utforske seg selv. De lærer også gjennom observasjon og imitasjon av andre, både barn og voksne.

Barnet er avhengig av andre mennesker for å lære. Det gjelder også innenfor seksualiteten. Gjennom kontakt med andre mennesker lærer barnet om nærhet og tillit til andre. Barnet danner et bilde av hvem det er, og får en forståelse av hvordan andre oppfatter en selv. Det lærer om egne og andres grenser og preferanser, hva som er forventet, hva som ansees som tillatt og hva som er tabu i familie og nettverk.

Dette skal voksne gjøre

Voksnes rolle er det vi kan kalle respektfull betraktende eller fasiliterende, det vil si at voksne skal legge til rette for at en sunn seksuell utvikling skal kunne skje. I de fleste tilfeller betyr det at den voksne sjekker ut at barns lek virkelig er en lek for alle barna og at alle som deltar liker leken.

Dersom leken ikke oppleves god for alle involverte skal leken korrigeres eller stoppes. Det er viktig at alle barn opplever seg ivaretatt, og at dersom leken må stanses får de hjelp til å forstå hva som var galt og hvordan de kan gjøre ting på en annen måte. En slik respons vil være beskyttende for seksuell skjevutvikling og være med på å fremme barnets seksuelle helse. De samme prinsippene gjelder for ungdom – og voksne.

Sunn seksuell utvikling og helse

Se miniforedrag om sunn seksuell utvikling og helse, presentert av psykolog phd Oddfrid Skorpe Tennfjord, ved RVTS Midt. Du finner flere miniforedrag i e-læringsprogrammet.

Finn flere miniforedrag her >

Oddfris Skorpe om sunn seksuell atferd thumbnail