rvts_ulv

Skadelig seksuell atferd

Skadelig seksuell atferd er skadelig både for barnet som utsettes og barnet som utfører handlingene, og krever umiddelbar reaksjon og handling fra voksne.

Skadelig seksuell atferd bærer preg av å være overdreven, hemmelighetsfull, grenseoverskridende, tvangspreget, regredierende eller truende.

Seksuell atferd hos barn og unge kan være skadelig når:

 • Det er forskjell på maktforhold, modningsnivå og alder mellom de involverte.
 • Det er bruk av trusler eller tvang.
 • Det er manglende samtykke.
 • Atferden er preget av hemmelighold.
 • Atferden øker selv om den blir forsøkt stoppet.
 • Den som har blitt utsatt er preget av negative følelser.

Eksempler på seksuell atferd som kan være skadelig

Barn opp til 5 år

 • Penetrering med objekter på andre barn
 • Tvinge andre barn til seksuell lek

Barn mellom 5 og 9 år

 • Onanering foran andre
 • Sniker seg inn på andre barns rom og beføler
 • Truer andre barn til å holde sex-leker hemmelig

Barn mellom 9 og 12 år

 • Sende nakenbilder og seksuelt materiale
 • Samleie og annen penetrering
 • Utnytte andre i seksuell lek
 • Onanering foran andre

Barn mellom 13 og 18 år

 • Fornedre eller blamere seg selv eller andre seksuelt (bilder, berøring, trusler)
 • Tvinge andre til å blotte seg
 • Opptatt av voldelig porno
 • Seksuell trakassering og tvungen seksuell kontakt
 • Seksuelle handlinger med personer vesentlig eldre/yngre
 • Seksuell omgang med dyr
 • Tilby seksuelle tjenester mot goder

I Trafikklyset finnes flere eksempler, kategorisert i alderstrinn, på skadelig seksuellatferd.

Les mer Skjul
icon steps, shoes icon, shoes-1991839.jpg

Årsaker til skadelig seksuell atferd

For noen er seksuelle grenseoverskridelser konsekvenser av uheldig eksperimentering med seksualitet. Fo andre kan det være en reaksjon på følelsesmessige, fysiske eller seksuelle overgrep eller omsorgssvikt.

Noen utøver skadelig seksuell atferd etter å ha blitt eksponert for grov porno eller for voksne som har hatt sex foran barn.

For andre er seksuelle grenseoverskridelser impulsive handlinger som ikke er planlagte eller har noen klar årsak.

puzzle, riddle, toy-160515.jpg

Et sammensatt bilde

Ofte er den grenseoverskridende seksuelle atferden en del sammensatt bilde. Den som utøver grenseoverskridelser har ofte andre livsbetingelser som er utfordrende, som f.eks.:

 • Kognitive ferdigheter
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Familie og miljøfaktorer
 • Psykisk helse
 • Sosiale og relasjonelle utfordringer

Som regel må grenseoverskridelser forstås i en større sammenheng og ikke begrenses til en enkelt handling.

Det er imidlertid også en betydelig prosentandel som ikke har andre merkbare vansker, og som har kognitive og sosiale evner innen normalspekteret.

De fleste stopper

De fleste barn og unge vil ikke gjenta den skadelige seksuelle handlingen dersom de får en tidlig, tydelig og tilpasset (TTT) voksenreaksjon. Det må bli gitt en forklaring på hvilke konsekvenser handlingen kan få både for den utsatte og for en selv.

Noen vil imidlertid ha behov for veiledning på hvordan en skal håndtere og mestre sosial samhandling, seksuelle følelser, avvisning fra jevnaldrende, og skyld/skam over å ha begått en seksuell krenkelse. Flere kan bistå barn med dette, bl.a. helsesykepleiere, lærere og omsorgspersoner.

thumb up, positive, okay-153290.jpg

Noen trenger mer hjelp

Noen få av de som begår seksuelle krenkelser vil fortsette med slik atferd på tross av tidlig, tydelig og tilpasset voksenreaksjon. Denne gruppen har behov for ytterligere hjelp og bistand.

I mange saker er det nødvendig at flere instanser samarbeider og at hjelpen koordineres. Naturlige samarbeidspartnere er familie og pårørende, skole/barnehage, helsesykepleier, barneverntjeneste, psykisk helsevern og Barnehus.

Kilder: