Hjelpetjenester – Her kan du få råd

Rvts samarbeid illustrasjon

Kontaktinformasjon til regionale og nasjonale hjelpetjenester. Tjenestene kan være behjelpelige med råd og veiledning til andre instanser. 

Finnmark, Troms og Nordland og Svalbard:

RVTS Nord, tlf: 77 75 43 80, epost: rvts@unn.no

Kompetanseteamet om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, tlf: 77 75 43 68

Regionalt konsultasjonsteam ved Statens Barnehus Tromsø, tlf: 77 79 74 40

Regionalt konsultasjonsteam ved Statens Barnehus i Bodø, tlf: 48 88 74 64

Konsultasjonsteam ved vold og seksuelle overgrep, Sortland kommune, tlf: 95 26 42 36. e-post: berit.voktor@sortland.kommune.no

Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep, Vestvågøy kommune, tlf: 95 11 40 16, e-post: kristin.tjonndal@vestvagoy.kommune.no

Konsultasjonsteam ved bekymring for vold og overgrep, Vågan kommune, tlf: 75 42 03 80

Trøndelag og Møre og Romsdal:

RVTS Midt, tlf: 72 82 20 05, epost: post@rvtsmidt.no

Konsultasjonsteamet om bekymringsfull seksuell atferd, se www.rebessa.no

Rebessa konsultasjonsteam Møre og Romsdal, se www.rebessa.no/team-more-romsdal og denne facebooksiden

Vestland og Rogaland:

SSA Konsultasjonsteam, Bergen, tlf: 55 55 69 00 / 41 21 62 13

SSA Konsultasjonsteam, Stavanger, tlf: 51 84 30 00

Regionalt SSA nettverk, epost: steinar.hval@helse-bergen.no

Ressursenhet V27, Betanien sykehus (BUP), tlf: 55 50 73 50

RVTS Vest, tlf 55 97 66 95, epost: rvts@helse-bergen.no

Se oversikt over kommunale konsultasjonsteam i region vest

Agder og Telemark:

RVTS Sør, tlf: 22 58 60 00, epost: post@rvtssor.no

Konsultasjonsteam (Bufetat region sør), Vest (Kristiansand), tlf: 46618115

Konsultasjonsteam (Bufetat region sør), Øst (Arendal), tlf: 46618573

TVERS – Avdeling barn og unge psykisk helse (ABUP), Vest (Kristiansand), tlf: 38177400

TVERS – Avdeling barn og unge psykisk helse (ABUP), Øst (Arendal), tlf: 37075000

Barnehuset i Sandefjord, Konsultasjonsteam, tlf: 47489933

Østlandet:

RVTS Øst, tlf: 22 58 60 00, epost: post@rvtsost.no

Konsultasjonsteamet ved Statens Barnehus, Oslo, tlf: 22 70 56 50

Konsultasjonsteamet ved Statens Barnehus, Hamar, tlf: 62 55 62 50

Nasjonale og landsomfattende instanser:

Barnehus – Mange Barnehus kan gi veiledning og råd i saker hvor barn og unge har forgrepet seg. Finn nærmeste Barnehus her.

Bufetat (MST-PSB) –  Multisystemisk terapi – problematisk seksuell atferd, tilbys nå i enkelte MST-team. Les mer her.

Nasjonalt SSA kompetansenettverk – Kompetansenettverkets mandat er å utvikle og holde vedlike samt samordne kompetansen på fagfeltet i Norge. Les mer om kompetansenettverket her. 

Nasjonalt klinisk SSA nettverkLes mer om nettverket her.