Norwegian help services for professionals

Rvts samarbeid illustrasjon

Contact information for regional and national services. The services listed below may offer help and guidance. 

Finnmark, Troms og Nordland og Svalbard:

 • RVTS Nord, tlf: 77 75 43 80, epost: rvts@unn.no
 • Kompetanseteamet om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, tlf: 77 75 43 68
 • Regionalt konsultasjonsteam ved Statens Barnehus Tromsø, tlf: 77 79 74 40
 • Regionalt konsultasjonsteam ved Statens Barnehus i Bodø, tlf: 48 88 74 64
 • Konsultasjonsteam ved vold og seksuelle overgrep, Sortland kommune, tlf: 95 26 42 36. e-post: berit.voktor@sortland.kommune.no
 • Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep, Vestvågøy kommune, tlf: 95 11 40 16, e-post: kristin.tjonndal@vestvagoy.kommune.no
 • Konsultasjonsteam ved bekymring for vold og overgrep, Vågan kommune, tlf: 75 42 03 80

Trøndelag og Møre og Romsdal:

 • RVTS Midt, tlf: 72 82 20 05, epost: post@rvtsmidt.no
 • Konsultasjonsteamet om bekymringsfull seksuell atferd, se www.rebessa.com
 • Rebessa konsultasjonsteam Møre og Romsdal, se facebookside

Vestland og Rogaland:

 • SSA Konsultasjonsteam, Bergen, tlf: 55 55 69 00 / 41 21 62 13
 • SSA Konsultasjonsteam, Stavanger, tlf: 51 84 30 00
 • Regionalt SSA nettverk, epost: steinar.hval@helse-bergen.no
 • Ressursenhet V27, Betanien sykehus (BUP), tlf: 55 50 73 50
 • RVTS Vest, tlf 55 97 66 95, epost: rvts@helse-bergen.no
 • Kommunale konsultasjonsteam i region vest, se oversikt

Agder og Telemark:

 • RVTS Sør, tlf: 22 58 60 00, epost: post@rvtssor.no
 • Konsultasjonsteam (Bufetat region sør), Vest (Kristiansand), tlf: 46618115
 • Konsultasjonsteam (Bufetat region sør), Øst (Arendal), tlf: 46618573
 • TVERS – Avdeling barn og unge psykisk helse (ABUP), Vest (Kristiansand), tlf: 38177400
 • TVERS – Avdeling barn og unge psykisk helse (ABUP), Øst (Arendal), tlf: 37075000
 • Barnehuset i Sandefjord, Konsultasjonsteam, tlf: 47489933

Østlandet:

 • RVTS Øst, tlf: 22 58 60 00, epost: post@rvtsost.no
 • Konsultasjonsteamet ved Statens Barnehus, Oslo, tlf: 22 70 56 50
 • Konsultasjonsteamet ved Statens Barnehus, Hamar, tlf: 62 55 62 50

National and nationwide resources:

 • Barnehus – Most “Barnehus” can provide guidance and advice in cases where children and young people have offended sexually. Find the nearest “Barnehus” here.
 • Bufetat (MST-PSB) – Multisystemic therapy – problematic sexual behaviour, is now offered in some MST teams. Find out more here.
 • Nasjonalt SSA kompetansenettverk – The network’s mandate is to develop and maintain, as well as coordinate, expertise in the field in Norway. Find out more here: 
 • Nasjonalt klinisk SSA nettverkFind out more here: