Resources for professionals

Resources for professionals working with children and adolescents who have engaged in, or are at risk of engaging in, sexually harmful behavior.

These resources serve various purposes, such as education, assessment, intervention, or treatment. User prerequisites and required training may vary. The following resources are provided in Norwegian

Barnehageveileder

Barnehageveileder

Formålet er å bidra til en heving av kompetansen om sunn seksualitet hos barn i…
Trafikklyset

Trafikklyset

En guide for voksne til å IDENTIFISERE, VURDERE og gi RESPONS på seksualitet som fremmer…

Play it right

Play it Right er et fleksibelt samtaleverktøy laget for å kunne snakke om viktige temaer…
Planet porno skjermbilde

Planet porno

Planet Porno er et pedagogisk verktøy til hjelp i veiledning og behandling av unge over…
Pubertet og seksualitet skjermbilde

Pubertet og seksualitet

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet for barn og unge med Asperger syndrom og høytfungerende autisme. Hensikten…

PROFESOR

PROFESOR er et kartleggingsverktøy til bruk i arbeid med ungdom og unge voksne som har…
AIM3 skjermbilde

AIM3

AIM-verktøyene er traumeinformerte, økologiske, empirisk- og kunnskapsbaserte. De er utviklet og evaluert med tanke på…
Trygg til handling

Trygg til handling

En ressurs om vald og seksuelle overgrep for alle som jobber med barn og unge.
Porno på timeplanen

Porno på timeplanen

Mange ser porno, men få snakker om det. Denne ressursen er et bidrag til lærere…