AIM3 skjermbilde

AIM 3

AIM project (Assessment, Intervention and Moving-on) er en engelsk ideell stiftelse som blant annet utvikler verktøy for fagfolk som arbeider med barn og unge samt deres pårørende, hvor det er bekymring rundt barnets eller ungdommens seksuelle atferd.

AIM-verktøyene er traumeinformerte, økologiske, empirisk- og kunnskapsbaserte. De er utviklet og evaluert med tanke på å kunne anvendes av forskjellige fagfolk på ulike arenaer med ulike oppgaver.

AIM3 Utredningsmodellen (2019)

(tidligere kalt AIM2) er et utredningsverktøy som brukes når en ungdom (12-18 år) har vist skadelig seksuell atferd. Verktøyet identifiserer bekymringer og potensielle styrker ved ungdommen og dennes situasjon. Resultatene guider trygghetsplaner og målrettede tiltak både på kort og lang sikt.

AIM Behandling (2.utgave, 2019)

er en oppdatert veileder til bruk ved behandling av ungdom (12-18 år) som har vist skadelig seksuell atferd. Målgruppe er først og fremst de som jobber med behandling, f.eks. spesialisthelsetjenesten.

I Norge er det V27/Betanien sykehus som er ansvarlig for de norske versjonene av AIM-verktøyene. Du finner mer informasjon om V27, kurs, AIM-prosjektet og AIM-verktøyene her.

Besøk siden her >

AIM3 skjermbilde