Nettsider

Rvts samarbeid illustrasjon

Nettsider egnet til bruk i undervisning og opplæring.

Kors på halsen skjermbilde

Kors på halsen

Kors på halsen er Røde Kors` samtaletilbud for alle opp til 18 år.
Rvts ressurser skjermbilde

RVTS Ressurser

Ressurser innenfor vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.
Delbart skjermbilde

Delbart

Hva er ulovlig deling? Opplæring og informasjon knyttet til tema.
jegvet.no skjermbilde

Jeg vet

Opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler.
Snakke sammen skjermbile

Snakke sammen

Øv deg på å snakke med barn du er bekymret på via samtalesimulator.
Ung.no skjermbilde

Ung.no

«Ung.no» er det offentliges informasjonskanal for ungdom.
Stopitnow.org skjermbilde

Stop it now

Opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler.
Politiet.no skjermbilde

Politiet

Politiets nettside om seksuell utnyttelse over nett.
dinutvei.no skjermbilde

Din utvei

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep.
slettmeg.no skjermbilde

Slettmeg.no

Gratis råd– og veiledning for deg som føler deg krenket på nett.
januscentret.dk skjermbilde

JanusCenteret

Center for børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer.
æemæ.no skjermbilde

Æ E MÆ

Æ E MÆ En helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep. Besøk siden…

Trygg til handling

En ressurs om vald og seksuelle overgrep for alle som jobber med barn og unge.