Porno på timeplanen

Porno på timeplanen

LÆRERVEILEDNING: Mange ser porno, men få snakker om det. Denne ressursen er et bidrag til lærere og helsesykepleiere som ønsker å sette porno på timeplanen.

Målet med ressursen er å bidra til god seksuell helse blant ungdom og sette temaet pornografi inn en større samfunnskontekst. Ressursen gjør dette gjennom å bevisstgjøre om hva porno er, og hvordan porno kan påvirke synet på kropp, relasjoner og seksualitet.

Les mer og last ned materiell fra «Porno på timeplanen» her:

Porno på timeplanen