Bekymringsfull seksuell atferd

Som regel er barn og unges seksuelle atferd sunn og utviklingsmessig adekvat, men seksuelle handlinger kan også vekke bekymring.

Rvts gult lys illustrasjon

Det kan være uklart hvorvidt en atferd er grenseoverskridende eller ikke. Som regel er det behov for mer informasjon.

Seksuell atferd hos barn og unge kan vekke bekymring når:

Atferden ikke samsvarer med aldersmessig og utviklingsmessig modenhet.
Atferden utmerker seg med tanke på intensitet og hyppighet.
Den seksuelle handlingen er uvanlig.
Det er usikkerhet knyttet til gjensidighet (samtykke, ønske og maktforskjell).

Eksempler på seksuell atferd som kan vekke bekymring

Barn opp til 5 år

Ønsker å berøre kjønnsorgan på andre barn
Opptatt av voksen seksuell atferd
Bruker voksent språk om sex

Barn 5 – 9 år

Onanerer sammen med andre
Bruker voksent språk på sex (pule, knulle, sexy, bakfra mm.)
Språk og tekst med seksuelt truende innhold

Barn 9 – 12 år

Mobbing, plaging og seksuell trakassering
Detaljkunnskap som ikke er aldersadekvat om seksuelle handlinger
Kunnskap om porno

Barn 13 – 18 år

Overdrevent opptatt av sex og seksualitet
Overdrevent opptatt av pornografi
Deler privat informasjon med andre ukritisk
Invaderer andres personlige grenser
Usikker sex, sex med fremmede, seksuell debut (vurderes ut fra alder)

I Trafikklyset finnes flere eksempler, kategorisert i alderstrinn, på seksuell atferd som vekker bekymring.

Skaff mer informasjon

Den seksuelle atferden må alltid vurderes i en kontekst, da selve handlingen kan være sunn og upåfallende, men er upassende i situasjonen eller relasjonen hvor handlingen foregår. Når seksualitet hos barn og unge vekker bekymring er det viktig å samle informasjon slik at rett tiltak blir igangsatt. Det er nødvendig å følge med og observere.

Innhent informasjon om hva begge parter tenker om hva som skjer. Hvordan opplever barna den seksuelle leken, hva tenker de og hva er det de forsøker å få til. Noen former for seksuell lek skal stanses og andre trenger å rammes inn. Mye kan løses ved å sette ord på ting og avklare hvordan vi skal gjøre ting heretter.

Rvts onani illustrasjon

Snakk med barnet

Barn gir på signaler om at de har det vanskelig. Noe barnet har sagt, vist eller gjort kan være et signal på at barn ikke har det bra eller at barnet har det vondt. Usunn seksuell atferd kan være et slikt signal.

Still åpne spørsmål, vær nysgjerrig og la den unge snakke fritt. Det er lurt å planlegge samtalen og tenke gjennom hvor og hvordan samtalen skal gjennomføres, hvordan du skal komme til poenget og hva gjør du med informasjonen du mottar.

Å legge til rette for gode samtaler med barn og unge, inkludert samtaler om seksualitet, er for mange en treningssak. 

Nettsiden snakkemedbarn.no er et fint sted å øve på samtaler og du finner tips til hvordan du kan forberede deg.

Rvts gamer illustrasjon

Dette skal voksne gjøre

Vi skal handle når barn og unges seksuelle handlinger gjør oss bekymret. På bakgrunn av kontekst og innhentet informasjon er det nødvendig å iverksette hensiktsmessige tiltak. Eksempler på tiltak kan være:

Støtte, veiledning og ivaretakelse av begge parter. Ofte er det tilstrekkelig når en voksen veileder og leder aktivitet i positiv retning.
Unngå å påføre opplevelse av skam og skyld. Målsetning er å tilrettelegge for sunn og positiv seksuell utvikling.
Snakk om kropp, grenser, samtykke og gjensidighet.
Veiledning om seksualitet og god seksuell atferd, er nødvendig for å utvikle en sunn seksualitet.
Det er bra med trygge voksne som rollemodeller knyttet til seksuelle holdninger og språk.
Voksne kan gi alderstilpassede, konkrete og ærlige svar på barns spørsmål om kropp og seksualitet.
Det er klokt å drøfte med en kollega eller leder. Det er nyttig å få flere perspektiver og at man kan være to som fordeler oppgaver. Mistenker du at noen har blitt utsatt for seksuelle overgrep, så ring til barnevernet eller andre ressursenheter og drøft din bekymring. Det er fullt mulig å diskutere en sak på generelt grunnlag. Barnevernet og andre vil gi deg råd dersom du er i tvil om hva du skal gjøre.
For barn og unge er det bra at voksne er tydelige, omsorgsfulle og konsekvente.
Å snu uheldige utviklingsmønstre i forhold til seksualitet på et tidlig tidspunkt, vil hjelpe barnet til seksuell glede, mestring og vil beskytte mot krenkelser.
Rvts samarbeid illustrasjon

Hjelpemidler

Det finnes gode hjelpemidler til bruk i samtaler og arbeid med barn og unge om tema seksualitet, inkludert seksualitet som gjør oss bekymret. Verktøy er ulikt tilpasset målgruppe og bruksområder. Du finner nettressurser og verktøy i toppmenyen.