En ressursside for fagpersoner

Sunn seksuell utvikling og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Barnehage doktorlek

Hva er sunn

seksuell atferd?

Les mer >

Hva er bekymringsfull

seksuell atferd?

Les mer >

Hva er skadelig

seksuell atferd?

Les mer >

Flere saker fra Aktuelt…

E-læring helsesykepleiere

Et kompetansehevingsprogram for helsesykepleiere!

En nasjonal styrking av helsesykepleieres kompetanse til å fremme sunn seksualitet, forebygge seksuell trakassering og overgrep, komme tidlig inn i saker der ungdom har utvist en bekymringsfull atferd, og gi hjelp til å håndtere slike saker til beste for alle berørte parter.

Gå til e-læringen her:

Har du ikke Facebook!?

Ingen fare 🙂 Våre frokostwebinarer strømmes også på seksuellatferd. Følg med her. Neste frokostwebinar er fredag 21. juni 2024, kl 08.30.

Hver 2. måned arrangerer vi frokostwebinar, hvor vi snakker om seksuelle grenseoverskridelser blant barn og unge. Av og til har vi med oss gjester. Webinarene sendes live på RVTSenes facebooksider og seksuellatferd.no/live-frokostwebinar/.

Tidligere frokostwebinarer har vi samlet her >

Trafikklyset

Trafikklyset

En guide for voksne til å IDENTIFISERE, VURDERE og…

Hva er innafor?

Her kan du lære om sex og sunne grenser, og hva som er utafor. «Hva…

Les mer…
Rvts foreldre illustrasjon

Fuolaheaddji dahje oapmahaš

Dutnje gii leat fuolaheaddji dahje oapmahaš Váhnemii, ovddasteaddjái dahje oamehažžii soaitá leat váttis diehtit maid…

Les mer…
Rvts speilbilde illustrasjon

Seksuálalaš orienteren

Sohkabealgirjáivuohta, identitehta ja seksuála orienteren Oarjemáilmmi kultuvrras lea jahkečuđiid leamaš heteronormatiivvalašvuohta, Ja heterofiila sodju lea…

Les mer…
Rvts appelsiner illustrasjon

Lonohallat seksain

Lonohallat seksain – seksa kapitálan Eanaš nuorat eai lonohala seksa buriiguin, muhto…  Oslos 2023:s vástidedje…

Les mer…