En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

E-læring og skoleveileder

Forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Nasjonal konferanse om problematisk og skadelig seksuell atferd ble avholdt i Kristainsand, 19. oktober - 21. oktober 2021. En svært vellykket konferanse med over 250 deltakere.

I forbindelse med konferansen har RVTS Sør utviklet en nettside, samt informasjonsvideo og arbeidshefte. Både video og arbeidshefte ligger gratis for nedlastning og kan brukes i opplæring og undervisning.

Gå til vaarebarn.no for mer informasjon. Neste nasjonale konferanse arrangeres våren 2023, følg med!