En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Skoleveilederen

Forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Trafikklyset

Identifisere, vurdere og gi respons på seksuell atferd som vekker bekymring 

Håndtering av skadelig seksuell atferd

Når barn og unge viser en seksuell atferd som kan skade andre eller seg selv, er det de voksnes plikt å reagere samt sørge for hjelp og nødvendig beskyttelse.

Les mer om håndtering av skadelig seksuell atferd

E-læring

E-læringen er utarbeidet med formål om å bidra til heving av kompetanse om sunn seksualitet hos barn og unge, samt gi guidet hjelp til håndtering av saker der barn og unge har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.

Visste du at

40 % av barn og unge har kjent seg presset til å sende nakenbilder? At 12 % har sendt nakenbilder av seg selv og 5 % har fått bildene spredt?

Les mer om seksualitet på digitale flater.

Familie og pårørende

Som forelder, foresatt eller pårørende kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre når man blir bekymret for et barns eller en ungdoms seksuelle atferd. Vi har samlet viktig informasjon til foresatt og pårørende her.

Skjermbilde (388)

Unge, sex og samtykke

Åpent frokostwebinar fredag 3. juni på Facebook.

Frokostwebinarer

Hver 2. måned arrangerer vi frokostwebinar. Deltakere i panelet varier og ofte har vi med gjester. Webinarene er åpne og sendes live på Facebook. Siste frokostwebinar ble sendt 28. januar 2022. Tidligere sendinger finner du her.

Verktøy og hjelpemidler

Vi har samlet flere verktøy til bruk i arbeid med barn og unge som har utøvet, eller står i fare for å utøve, grenseoverskridende seksuelle handlinger. Verktøyene er tilpasset ulike formål og krav til kompetanse og trening varierer.

Oversikt over verktøy og hjelpemidler

Porno

Nærmere 90 % av gutter og nærmere 40 % av jenter har sett porno innen de er 18 år gamle. De aller fleste oppsøker porno fordi de vil. Sex i porno kan gi et skjevt bilde og urealistiske forventninger til kjæreste eller seksualpartner. 

Les mer om ungdom og porno

AIM3 UTREDNINGSKURS 26. OG 27. APRIL I TRONDHEIM

Kurset gir opplæring i AIM3 utredningsmodellen (tidligere kalt AIM2) som er et utredningsverktøy som brukes når en ungdom (12-18 år) har vist skadelig seksuell atferd.

Informasjon og påmelding

De er alle våre barn

I forbindelse med nasjonal konferanse “De er alle våre barn” (2021), er det utviklet en nettside med undervisnings- og informasjonsmateriell. Neste nasjonale konferanse arrangeres i 2023 i Bergen.