Barnehageveileder

Barnehageveileder

Formålet er å bidra til en heving av kompetansen om sunn seksualitet hos barn i barnehagealder samt gi guidet hjelp til håndtering av saker der yngre barn har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. 

Barnehageveilederen kommer som nedlastbar PDF og som digital veileder på nettet. 

Barnehageveileder has been translated into English. Take a look! Download pdf.

Barnehageveilederen er utarbeidet av RVTS Midt sammen med Rebessa (Regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd).

Gå til veilederen »

Barnehage veileder skjermbilde