Skoleveileder og e-læring

Skoleveilederen er utarbeidet for å bidra til kompetanseheving om sunn og normal seksualitet hos barn og unge, samt gi guidet hjelp til håndtering av hendelser der barn og unge har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.

Skoleveilederen består av en opplæringsmanual og et e-læringskurs. Manual og e-læring ligger åpent for bruk og nedlastning.

Skoleveilederen er utarbeidet av RVTS Midt sammen med Rebessa (Regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd), og er tilgjengelig på norsk, samisk og engelsk.

Gå til skoleveilederen på norsk >

Gå til e-læringen >

Gå til skoleveilederen på samisk >

Gå til skoleveilederen på engelsk >

Håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd veileder thumbnail