Barn og unges bruk av porno

Porno kan defineres som fremstilling av seksualitet gjennom bilder, tekst og film med den hensikt å virke seksuelt opphissende/tennende for de som ser på.

Rvts dickpic illustrasjon

Tilgangen på porno og pornoens innhold, utvikler seg i takt med annen teknologisk utvikling. Internett og digitale flater er i dag viktigste tilgangspunkt for pornografisk materiale og tilgjengeligheten er enorm. 

Dette har betydning for brukere, aktører i bransjen og industrien som helhet. Det estimeres at pornoindustrien omsetter for nær 100 milliarder kroner årlig og utgjør samtidig en betydelig del av global internettrafikk. Nesten halvparten av norske 13–18-åringer har fått reklame for porno på nett.

Problemstillinger knyttet til porno

Det er mange diskusjoner knyttet til bruk og produksjon av porno som er viktige. Eksempelvis er porno er for mange avhengighetsskapende og kan påvirke tanker og holdninger knyttet til sex, seksualpartnere og kjønnsroller.

Forekomst av aggresjon, tvang og dominans er betydelig i mainstream porno, det samme gjelder store aldersforskjeller mellom seksualpartnere og incest. Videre er sårbare grupper i risiko for å bli utnyttet av pornoindustrien. Det er dokumentert at filmer av mindreårige finnes i pornomaterialet på nettsider som tilbyr pornografi, inkludert nettstedene med høyest antall besøkende. I realiteten er dette dokumentasjon på overgrep mot barn og unge. Det finnes også tette forbindelser mellom porno, prostitusjon og menneskehandel.

Nysgjerrig på sex og porno

Mange unge er nysgjerrige på sex og bruker porno som en av flere kilder til kunnskap om seksualitet og seksuelle handlinger. Å se på porno har for mange blitt en del av den seksuelle utviklingen. 

Nærmere 90 % av gutter og nærmere 40 % av jenter har sett porno innen de er 18 år gamle. De aller fleste oppsøker porno fordi de vil. De fleste klarer å skille mellom pornografi og virkelighet, men for noen kan det være mer krevende. Bruk av porno vil for enkelte kunne bl.a. påvirke hvilke holdninger og forventinger en har til sex.

Pornoavhengighet

Noen unge står i fare for å utvikle en form for pornoavhengighet som kan påvirke normal seksuell utvikling. Utvikling av toleranse for «grov porno» vil kunne medfører behov for mer og mer ekstreme stimuli for egen seksuell opphisselse.

Avhengigheten vil for noen kunne medføre nedsatt evne til emosjonsregulering og mentalisering (forstå og tolke egne og andres følelser). Forskning har også vist at for noen kan det å se på voldelig porno, øke risikoen av seksuell aggresjon, sammenlignet med å se på ikke-voldelig porno.

Yngre barn og porno

Yngre barn kan finne pornografi skremmende, og kan trenge hjelp til å forstå og bearbeide det de har sett. Det er viktig at voksne fører tilsyn med barns bruk av internett og gjerne blokkerer for porno på enheter som brukes av de yngste. For ungdommer er det kanskje viktigere at vi sørger for tilgang til god seksuell kunnskap på andre arenaer. Det er viktig at porno ikke blir hovedkilde til informasjon om seksuell atferd og voksne må snakke med ungdom om pornoen. Av unge som ser på porno var de fleste under 13 år når de så porno for første gang.

For ungdommer er det kanskje viktigere at vi sørger for tilgang til god seksuell kunnskap på andre arenaer. Det er viktig at porno ikke blir hovedkilde til informasjon om seksuell atferd og voksne må snakke med ungdom om pornoen. Av unge som ser på porno var de fleste under 13 år når de så porno for første gang.

Rvts nettskremt illustrasjon

Porno gir mangelfull kunnskap

Noen ungdommer opplever porno som noe positivt. Pornoen er en kilde til nytelse, til utforskning og avslapning. Dette er ikke nødvendigvis farlig eller skadelig.

Samtidig vet vi at mange ungdommer påvirkes negativt av porno. Fremstillingen av sex i porno kan bidra til å gi ungdom et skjevt bilde av hvordan sex vanligvis er. I porno er det lite fokus på det følelsesmessige mellom personer som har sex. Hovedfokus er rettet mot seksuelle handlinger. Porno er ensidig med tanke på hva en seksuell relasjon og seksuelle opplevelser kan være.

Rvts prevansjon illustrasjon

Forventninger

Barn og unge forteller at sex i porno bidrar til urealistiske forventinger til seksuelle handlinger, relasjoner og opplevelser. Porno kan påvirke forventinger en har til seg selv, og bidra til usikkerhet hva gjelder kropp og utseende, seksuelle handlinger, seksuelle følelser, opphisselse, prestasjon og utholdenhet. 

Sex i porno kan også gi et skjevt bilde og urealistiske forventninger til en kjæreste eller seksualpartner. Porno kan også påvirke hva ungdommen tror at seksualpartner forventer av en selv. Det er fort gjort at noen blir med på ting som ikke er forbundet med lyst, men som en blir med på fordi en tror det er vanlig og forventet.

Å skille mellom skuespill og virkelighet

For barn og unge kan det være vanskelig å skille mellom skuespill og virkelighet. Det oppstår lett misforståelser om hva som er greit og hva som ikke er greit. Innen porno er det vanlig at sex mellom voksne inneholder grader av fysisk og psykisk aggresjon. 

Undersøkelser indikerer at så mye som 1 av 3 scener hentet fra populære pornonettsteder, fremstiller sex uten samtykke. Den ene parten er ofte dominant og utøver grader av ydmykelse på motparten. Sex i porno sentreres i hovedsak rundt mannens utløsning. Ungdom rapporterer at det er ikke er lett å finne porno som illustrerer “vanlig sex”.

Kunnskap fra trygge voksne

Det er viktig at barn og unge lærer om sex og seksualitet fra trygge voksenpersoner. Dersom barn og unge ikke får kunnskap om tema fra voksne de stoler på, vil ungdommen innhente kunnskap fra andre kanaler, inkludert porno. Det er opp til trygge voksne at barn og unge får kunnskap om sex – og om porno – fra de rette folkene.

Rvts gamer illustrasjon
Morten Jensås Lundgren e-læring thumbnail

Hør spesialist i klinisk pedagogikk, Morten Lundgren ved RVTS Midt, holde miniforedrag om porno. Lundgren er spesialist i klinisk pedagogikk ved RVTS Midt og har i mange år jobbet med utredninger av barn og unges aggressive og voldelige atferd samt bekymringsfulle og skadelige seksuelle atferd.  

Du finner flere foredrag i dette e-læringsprogrammet.

Play it right spill

Play it Right

Trenger du et verktøy som gjør det enklere for deg å snakke med ungdom og unge voksne om temaer knyttet til porno, sex, hygiene og mer? 

Les mer om “Play it Right” her.

Its time we talked nettside skjermbilde

It’s Time We Talked

Når du trenger mer informasjon om:

Pornoindustri
Hvordan pornoen påvirker ungdom og samfunn
Hvordan vi kan forholde oss pornoens tilgjengelighet

Den australske nettsiden it’s time we talkedkan anbefales. Informasjon på siden er tilrettelagt for både skole, foreldre og ungdom.