Om seksuellatferd.no

Velkommen til www.seksuellatferd.no, en nettressurs for fagpersoner som arbeider med temaer knyttet til sunn seksuell utvikling og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd blant barn og unge.

Nettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Prosjektet ledes av psykolog ph.d. Oddfrid Skorpe Tennfjord fra RVTS Midt. Redaksjonsansvaret ivaretas av psykologspesialist Steinar Hvål fra RVTS Vest, mens illustrasjonene er utformet av Jens A. Larsen Aas. Kommunikasjonsrådgiver Sylvia Haukanes fra RVTS Vest er webansvarlig.

Redaksjonsgruppen:

Samlet har redaksjonsgruppen omfattende erfaring fra arbeid på forskjellige nivåer og i flere tjenester knyttet til vold, overgrep og skadelig seksuell atferd blant barn og unge. Denne varierte bakgrunnen sikrer at nettsiden har tilgang til et bredt spekter av kompetanse og erfaring for å sikre kvaliteten og relevansen av innholdet.

Pr april 2024 består redaksjonen av Oddfrid Skorpe (phd/psykolog), Morten Jensås Lundgren (spesialrådgiver), Marita Sandvik (spesialrådgiver), Christy Benedict Edvarsen (spesialrådgiver), Ulla Bjørndahl (spesialrådgiver), Rona Eriksen Andersgaard (spesialrådgiver), Pernille Lavoll (spesialrådgiver), Espen Odden (psykologspesialist), Mette Ekenes Garmannslund (psykologspesialist), Steinar Hvål (psykologspesialist).

Finansiering:

Nettsiden finansieres gjennom tilskudd RVTSene mottar fra Helsedirektoratet, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tilskuddsregelverket for ordningen legger rammene for senternes aktiviteter, hvor drift av seksuellatferd.no er et av flere spesifiserte tiltak for å fremme kompetanseheving og informasjonsformidling.

Kunnskapsgrunnlag:

RVTS og redaksjonsgruppen baserer sitt arbeid på et bredt kunnskapsgrunnlag, inkludert utvalgt forskning, erfaringsbasert- og brukerkunnskap. Forfatterne, både interne fra RVTS og eksterne bidragsytere, har omfattende erfaring fra klinisk praksis og fagformidling. Referanselister er tilgjengelige på hver underside, og det finnes forslag til fordypningslesing flere steder på nettsiden.

Formål:

Seksuellatferd.no skal være en nyttig, faglig fundert, faglig forankret og lett tilgjengelig ressurs for deg som fagperson. Seksuellatferd.no skal oppfordre til økt innsikt og forståelse knyttet til bekymringsfull og skadelig seksuell atferd blant barn og unge.