Verktøy

Verktøy til bruk i arbeid med barn og unge som har utøvet, eller står i fare for å utøve, grenseoverskridende seksuelle handlinger.

Verktøyene er tilpasset ulike formål, eksempelvis undervisning, kartlegging, samtaler eller behandlinger. Krav til kompetanse og trening varierer mellom verktøyene. Listen er sortert fra generell til spesialist.

rvts_appelsiner

E-LÆRING OG SKOLEVEILEDER

Skoleveilederen er utarbeidet for å bidra til kompetanseheving om sunn og normal seksualitet hos barn og unge, samt gi guidet hjelp til håndtering av hendelser der barn og unge har vist
bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.

Skoleveilederen består av en opplæringsmanual og et e-læringskurs. Manual og e-læring ligger åpent for bruk og nedlastning.

Skoleveilederen er utarbeidet av RVTS Midt sammen med Rebessa (Regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd).

Les mer Skjul

BARNEHAGEVEILEDER

Formålet er å bidra til en heving av kompetansen om sunn seksualitet hos barn i barnehagealder samt gi guidet hjelp til håndtering av saker der yngre barn har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. 

Barnehageveilederen kommer som nedlastbar PDF og som digital veileder på nettet. 

Barnehageveilederen er utarbeidet av RVTS Midt sammen med Rebessa (Regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd).

Les mer Skjul

TRAFIKKLYSET

En guide for voksne til å IDENTIFISERE, VURDERE og gi RESPONS på seksualitet som fremmer bekymring.

Trafikklyset finner du her. Trafikklyset er også mulig å bestille fra de fleste av landets bokhandlere i papirformat.

Trafikklyset ble oversatt til norsk i 2011 av Birgit Hegge. Birgit Hegge er klinisk vernepleier med master i sosialfag. I tillegg er hun utdannet spesialist i sexologisk rådgivning. Hun er særlig opptatt av det forbyggende aspektet ved en god seksuell utvikling og helse.

Les mer Skjul

Hør klinisk vernepleier Birgit Hegge forklare hvordan Trafikklyset kan brukes i arbeidet.

Du finner flere foredrag i dette e-læringsprogrammet.

PLAY IT RIGHT

Play it Right er et fleksibelt samtaleverktøy laget for å kunne snakke om viktige temaer som påvirker menneskers seksualitet og seksuelle utvikling.

Verktøyet er laget slik at man kan tilpasse det inn i en hektisk hverdag. Det er mulig å velge ut enkeltdeler, eller man kan bruke verktøyet som helhet, avhengig av hva som er hensiktsmessig.

Innholdet i Play it Right kommer i en koffert, som inkluderer håndbok, konkrete hjelpemidler til bruk i samtaler, som 7 ulike kortstokker med forskjellige temaer, et samtaletermometer og reguleringsterninger.

Verktøyet er tilpasset slik at de fleste voksne skal kunne gjennomføre disse samtalene med ungdom og unge voksne fra 12-25 år.

Les mer Skjul

Se mer om “Play it Right” i denne introduksjonsfilmen.

PLANET PORNO

Planet Porno er et pedagogisk verktøy til hjelp i veiledning og behandling av unge over 14 år. Det er utviklet for bruk av helsepersonell, ungdomsarbeidere, lærere, rådgivere, veiledere mm.

Planet Porno er ment å bidra til å tette gapet mellom det som læres til unge om sex og relasjoner og signalene som porno, reklame, filmer og andre medier sender ut. Spillet kan kjøpes fra V27/Betanien Sykehus.

Les mer Skjul

PUBERTET OG SEKSUALITET

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet for barn og unge med Asperger syndrom og høytfungerende autisme. Hensikten er å kunne ta opp temaer omkring pubertet og seksualitet på en visuell, konkret og strukturert måte.

Materialet er utarbeidet med tanke på at den unge skal få riktig kompetanse rundt temaene, og å kunne fremme refleksjoner og undring hos den unge sammen med en trygg voksen, helst i samarbeid med helsesykepleier.

Det er erfart at materialet kan benyttes også av unge med behov for et visuelt og strukturert opplegg. Plansjer til undervisningen finnes her.

Les mer Skjul

PROFESOR

PROFESOR er et kartleggingsverktøy til bruk i arbeid med ungdom og unge voksne som har utøvd bekymringsfull seksuell atferd eller grenseoverskridende seksuelle handlinger.

Verktøyet er utviklet av James Worling (Canada) og er allerede oversatt til flere språk. Norsk versjon ble utgitt i 2020 og er tilgjengelig for nedlastning her.

PROFESOR er en strukturert sjekkliste som identifiserer beskyttende faktorer og risikofaktorer for gjentakelse av grenseoverskridende seksuelle handlinger.

Den inneholder 20 dynamiske faktorer og har fokus på styrker og endringsmuligheter, og er velegnet for å planlegge form og intensitet på intervensjoner.

Målgruppe er unge og unge voksne (12 – 25 år) og målsetning er å hjelpe den unge til en bedre relasjonell og seksuell helse.

Les mer Skjul

Mer om bakgrunn, oversettelsesarbeid og bruksområde for PROFESOR i denne podcasten (2020).

AIM 3

AIM project (Assessment, Intervention and Moving-on) er en engelsk ideell stiftelse som blant annet utvikler verktøy for fagfolk som arbeider med barn og unge samt deres pårørende, hvor det er bekymring rundt barnets eller ungdommens seksuelle atferd.

AIM-verktøyene er traumeinformerte, økologiske, empirisk- og kunnskapsbaserte. De er utviklet og evaluert med tanke på å kunne anvendes av forskjellige fagfolk på ulike arenaer med ulike oppgaver.

AIM3 Utredningsmodellen (2019)

(tidligere kalt AIM2) er et utredningsverktøy som brukes når en ungdom (12-18 år) har vist skadelig seksuell atferd. Verktøyet identifiserer bekymringer og potensielle styrker ved ungdommen og dennes situasjon. Resultatene guider trygghetsplaner og målrettede tiltak både på kort og lang sikt.

AIM Behandling (2.utgave, 2019)

er en oppdatert veileder til bruk ved behandling av ungdom (12-18 år) som har vist skadelig seksuell atferd. Målgruppe er først og fremst de som jobber med behandling, f.eks. spesialisthelsetjenesten.

I Norge er det V27/Betanien sykehus som er ansvarlig for de norske versjonene av AIM-verktøyene. Du finner mer informasjon om V27, kurs, AIM-prosjektet og AIM-verktøyene her.

Les mer Skjul