Pubertet og seksualitet skjermbilde

Pubertet og seksualitet

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet for barn og unge med Asperger syndrom og høytfungerende autisme. Hensikten er å kunne ta opp temaer omkring pubertet og seksualitet på en visuell, konkret og strukturert måte.

Materialet er utarbeidet med tanke på at den unge skal få riktig kompetanse rundt temaene, og å kunne fremme refleksjoner og undring hos den unge sammen med en trygg voksen, helst i samarbeid med helsesykepleier.

Det er erfart at materialet kan benyttes også av unge med behov for et visuelt og strukturert opplegg. Plansjer til undervisningen finnes her.

Pubertet og seksualitet skjermbilde