Verktoy

AIM3 skjermbilde

AIM3

AIM-verktøyene er traumeinformerte, økologiske, empirisk- og kunnskapsbaserte. De er utviklet og evaluert med tanke på å kunne anvendes av forskjellige fagfolk på ulike arenaer med ulike oppgaver.

PROFESOR

PROFESOR er et kartleggingsverktøy til bruk i arbeid med ungdom og unge voksne som har utøvd bekymringsfull seksuell atferd eller grenseoverskridende seksuelle handlinger.

Pubertet og seksualitet skjermbilde

Pubertet og seksualitet

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet for barn og unge med Asperger syndrom og høytfungerende autisme. Hensikten er å kunne ta opp temaer omkring pubertet og seksualitet på en visuell, konkret og strukturert måte.

Planet porno skjermbilde

Planet porno

Planet Porno er et pedagogisk verktøy til hjelp i veiledning og behandling av unge over 14 år. Det er utviklet for bruk av helsepersonell, ungdomsarbeidere, lærere, rådgivere, veiledere mm.

Play it right

Play it Right er et fleksibelt samtaleverktøy laget for å kunne snakke om viktige temaer som påvirker menneskers seksualitet og seksuelle utvikling.

Barnehageveileder

Barnehageveileder

Formålet er å bidra til en heving av kompetansen om sunn seksualitet hos barn i barnehagealder samt gi guidet hjelp til håndtering av saker der yngre barn har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.