Skoleveileder og e-læring

Skoleveileder og e-læring

Skoleveilederen er utarbeidet for å bidra til kompetanseheving om sunn og normal seksualitet hos barn og unge, samt gi guidet hjelp til håndtering av hendelser der barn og unge har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.