Forfatternavn:maksimer

Seksuell atferd hos barn thumbnail

Seksuell atferd hos barn

Noe seksuell atferd hos barn og unge kan bekymre oss og være direkte skadelig. Da er det viktig at du som voksen griper inn. Animasjonsfilm basert på verktøyet “Trafikklyset” – utviklet i 2019 av RVTS Øst og Statens Barnehus.

Hvor lærte du om sex thumbnail

Hvor lærte du om sex?

Hvorfor og hvordan lære unga våre om sex? Gode samtaler skjer i møter mellom mennesker som har tillit og respekt til hverandre. Derfor vet vi at samtaler om seksualitet ikke bør overlates til «eksperter», men gjennomføres av personer som barn og ungdom har rundt seg i hverdagen.

Hvor går grensa thumbnail

Hvor går grensa?

Hvor går grensene for hva som er vanlig seksuell utforsking og lek, og over i det som kan kalles problematisk og skadelig seksuell atferd? Når er seksualiteten preget av gjensidighet, respekt og samtykke, og vet barn og ungdom når grensene brytes?

Politiet delbart thumbnail

Delbart?

Ønsker du å holde foredrag for barn og unge om deling av seksualiserte bilder? Undervisningsopplegget “Delbart?” er tilrettelagt slik at også andre enn politiet kan holde foredrag. Se mer informasjon på www.politiet.no/delbart.

Slik ser samtykke ut thumbnail

Slik ser samtykke ut

Formidlingsfilm for og med unge om hvordan man kan oppfatte og kommunisere seksuelt samtykke. Det overordnede målet er å forebygge seksuelle krenkelser og overgrep.

Kroppen min eier jeg thumbnail

Kroppen min eier jeg

Mange er usikre på hvordan de kan snakke med barn om seksuelle overgrep. “Kroppen min eier jeg” tegnefilmene gjør det enklere å snakke om dette.

Huge snakke med barn thumbnail

Hugo – Snakke med barn

“En jente i klassen til Hugo har fortalt moren sin at Hugo har bedt henne om å dra ned buksa“. Steinar Hvål gjennomfører en samtale med Hugo om hva som har skjedd.

Samtykke - tea and consent thumbnail

Tea and consent (norsk)

Samtykke forklart gjennom det å servere te. “If you’re still struggling with consent just imagine instead of initiating sex you’re making them a cup of tea.”

Tea and consent thumbnail

Tea and consent

Samtykke forklart gjennom det å servere te. “If you’re still struggling with consent just imagine instead of initiating sex you’re making them a cup of tea”.