Hvor går grensa?

Hvor går grensene for hva som er vanlig seksuell utforsking og lek, og over i det som kan kalles problematisk og skadelig seksuell atferd? Når er seksualiteten preget av gjensidighet, respekt og samtykke, og vet barn og ungdom når grensene brytes?

Se videoen her >