Hvor lærte du om sex?

Hvorfor og hvordan lære unga våre om sex? Gode samtaler skjer i møter mellom mennesker som har tillit og respekt til hverandre. Derfor vet vi at samtaler om seksualitet ikke bør overlates til «eksperter», men gjennomføres av personer som barn og ungdom har rundt seg i hverdagen.

Se videoen her >