Filmer

Snakke med ungdom

Margrete Wiede Aasland (Spesialist i sexologisk rådgivning) gir råd om hvordan snakke med ungdom som har utøvd skadelig seksuell atferd, og kanskje ikke skjønner det selv.

Egne reaksjoner

Det er normalt at vi kan kjenne på egne reaksjoner i samtaler med barn som har det vanskelig og som kan ha utført grenseoverskridende handlinger.

Seksuell atferd hos barn

Noe seksuell atferd hos barn og unge kan bekymre oss og være direkte skadelig. Da er det viktig at du som voksen griper inn. Animasjonsfilm basert på verktøyet “Trafikklyset” – utviklet i 2019 av RVTS Øst og Statens Barnehus.

Hvor lærte du om sex?

Hvorfor og hvordan lære unga våre om sex? Gode samtaler skjer i møter mellom mennesker som har tillit og respekt til hverandre. Derfor vet vi at samtaler om seksualitet ikke bør overlates til «eksperter», men gjennomføres av personer som barn og ungdom har rundt seg i hverdagen.

Hvor går grensa?

Hvor går grensene for hva som er vanlig seksuell utforsking og lek, og over i det som kan kalles problematisk og skadelig seksuell atferd? Når er seksualiteten preget av gjensidighet, respekt og samtykke, og vet barn og ungdom når grensene brytes?

Slik ser samtykke ut

Formidlingsfilm for og med unge om hvordan man kan oppfatte og kommunisere seksuelt samtykke. Det overordnede målet er å forebygge seksuelle krenkelser og overgrep.

Hugo – Snakke med barn

“En jente i klassen til Hugo har fortalt moren sin at Hugo har bedt henne om å dra ned buksa“. Steinar Hvål gjennomfører en samtale med Hugo om hva som har skjedd.

Tea and consent

Samtykke forklart gjennom det å servere te. “If you’re still struggling with consent just imagine instead of initiating sex you’re making them a cup of tea”.