Egne reaksjoner

Det er normalt at vi kan kjenne på egne reaksjoner i samtaler med barn som har det vanskelig og som kan ha utført grenseoverskridende handlinger. Ofte kan voksne kjenne på følelser som avmakt, urettferdighet, sinne, avsky eller medlidenhet. Er dette noe vi bør skjule for barnet? Se filmen om egne reaksjoner på snakkemedbarn.no. På snakkemedbarn.no finnes masse tips og informasjon som er nyttig å ta med seg når du skal ha samtaler med barn og unge om krevende tema.