note, pin, stickies-1143037.jpg

Hva er Frokostwebinar?

Gjennom frokostwebinarer gjør vi tema knyttet til bekymringsfull og skadelig seksuell atferd blant barn og unge lettere tilgjengelige og mer synlige.

Et Frokostwebinar er 45 minutter direktesending i sosiale media, ca. hver 2. måned, hvor vi starter diskusjoner og bidrar til økt kunnskap (håper vi!). Vi setter fokus på kunnskapsgrunnlaget, forståelse og praksis innen fagområdet skadelig seksuell atferd (SSA).

Som regel utgjøres panelet av fagpersoner fra RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) med kompetanse på seksualitet hos barn og unge. Ofte inviterer vi også med gjester.

Vi ønsker å inspirere til kritisk refleksjon ute i tjenestene og øke bevissthet. Vi legger til rette for en dynamisk samtale, hvor vi drøfter “lett» om viktige og krevende tema.

Direktesendingene strømmes på de fem RVTSenes Facebook-sider, samt på seksuellatferd.no/live-frokostwebinar. Opptak av av alle tidligere Frokostwebinar finner du her.

note, pin, stickies-1143037.jpg