Frokostwebinar

Unge, sex og samtykke thumbnail

Unge, sex og samtykke

Hvordan kan man være sikker på at den andre parten ønsker å ha sex?
Kunnskap og erfaringer fra unge viser at samtykke i mange tilfeller er komplisert. Er et ja tilstrekkelig, selv om det ligger opplevd press og ambivalens bakenfor? Dersom man handler i god tro, er det fremdeles mulig å gjøre noe galt? Et nei kan kanskje uttrykkes på forskjellige måter?

Frokostwebinar thumbnail

Unge som bytter og selger sex

At ungdom bruker sex som kapital for å oppnå ikke-seksuelle goder, presenteres av og til som en del av unges seksualvaner. Men – er det virkelig slik? Hvor vanlig er det at ungdom bruker sex som byttemiddel? Og hvordan bør vi snakke med unge om tematikken?