Skjermbilde av deltakerne

Gjenopprettende prosesser

Hva er status på «gjenopprettende» arbeid i Norge i dag? Hva er erfaringene hittil? Har vi en plan? Hvordan kan vi best nyttiggjøre oss av de positive efffektene ved gjenopprettende arbeid, og hvordan unngår vi fallgruvene?
Disse og flere spørsmål drøfter vi i neste SSA frokostwebinar. Vi har invitert med oss psykologspesialist og leder for Ressursenheten V27, Eva Mørch.

Gjenopprettende prosesser og gjenopprettende praksis er regnet som egnet tiltak i flere saker som omhandler seksuelle overgrep. Fokus på gjenoppretting kan virke fornuftig, for både utsatt og utøver, særlig når disse må forholde seg til hverandre i fremtiden. Men hvor fornuftig er det egentlig?

Hva er status på «gjenopprettende» arbeid i Norge i dag? Hva er erfaringene hittil? Har vi en plan? Hvordan kan vi best nyttiggjøre oss av de positive efffektene ved gjenopprettende arbeid, og hvordan unngår vi fallgruvene?
Disse og flere spørsmål drøfter vi i neste SSA frokostwebinar. Vi har invitert med oss psykologspesialist og leder for Ressursenheten V27, Eva Mørch.

I panelet finner du Rona Eriksen Andersgaard (spesialrådgiver, RVTS Øst), Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest), Eva Mørch (Psykologspesialist, V27, Betanien Sykehus) og Oddfrid Skorpe Tennfjord (Psykologr, RVTS Midt).

Se videoen her >

Skjermbilde av deltakerne
Skjermbilde av deltakerne