iphone, hand, girl-500291.jpg

NKVTS – Rapportlansering

Digitale seksuelle overgrep er et stort og økende samfunnsproblem med omfattende konsekvenser for de berørte.

30. januar lanserte NKVTS rapporten «Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge».

Stadig nye teknologiske utviklinger i kombinasjon med at flere barn
deltar på den digitale areaen medfører en rekke utfordringer tilknyttet seksuelle overgrep. Samtidig har de som skal passe på barna – herunder foreldre og foresatte, skole og utdanningstjenester, helsetjenestene, og andre sosiale tjenester – ofte mangler i deres kunnskap og kompetanse om barns bruk av digitale medier, og i forlengelsen, barns utsatthet for seksuelle
overgrep på den digitale arenaen (hentet fra rapporten).

Mer om rapporten kan du lese her.

Last ned hele rapporten her.

icon set, social media, contact-1142000.jpg