Når en ungdom utøver seksuelle overgrep – hva trenger hen?

Når en ungdom utøver seksuelle overgrep – hva trenger hen?

Trenger den som har brutt andres seksuelle grenser alltid hjelp? I så fall hvilken hjelp er nødvendig? Er det behov for behandling i spesialisttjenesten? Bør hjelpen evt. være intensiv og langvarig, eller kan den være kort og effektiv? Manualisert kanskje? Er det behov for miljøtiltak og trygghetsplaner? Hjelp til trening av sosiale ferdigheter? Økt mestringsopplevelse og hjelp til selvregulering? Mer kunnskap om lover og regler? Eller kanskje noe helt annet?

Kan det hende det er delte meninger her? I neste frokostwebinar svarer vi så godt vi kan.

I panelet finner du Rona Eriksen Andersgaard (spesialrådgiver, RVTS Øst), Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest), Christy Benedict Edvardsen (Spesialrådgiver, RVTS Nord) og Morden Jensås Lundgren (Rådgiver, RVTS Midt).

Se videoen her >