Frokostwebinar – Kan vi ikke lengre si «unge overgripere»?

Ord former tanker og tanker former ord. Når vi beskriver og definerer atferd, har valg av begreper betydning. For noen år siden var det vanlig å bruke benevnelsen «unge overgripere». I dag sier vi barn og unge med skadelig seksuell atferd. Hvorfor denne endringen? Snakker vi fremdeles om det samme?


Vi som er opptatt av opptatt av seksualitet hos barn trenger å være bevisst ordets makt. Vi må være kritiske til egen praksis. «Hva skal barnet hete»? Er det benevnelser vi bruker i dag som vi i fremtiden gjerne har gått bort i fra? Finner vi f.eks. at tiden er inne for å redigere noen tekster på seksuellatferd.no?


I frokostwebinaret ser vi nærmere på ord og uttrykk vi bruker i vårt arbeid med barn og unge som viser en seksualitet som vekker bekymring.

I panelet finner du Ulla Bjørndahl (spesialrådgiver, RVTS Øst), Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest), Christy Edvardsen (spesialrådgiver, RVTS Nord), Espen Odden (psykologspesialist, RVTS sør) og Morten Jensås Lundgren (spesialrådgiver, RVTS Midt).

Se videoen her >

Skjermbilde av deltakerne