Redaksjonsgruppen

Redaksjonsgruppen er samlet i Trondheim

3. og 4. april var redaksjonsgruppen samlet til workshop i Trondheim. Det var på høy tid gruppen møttes fysisk og flere ting var på agendaen. Selv om gruppen har månedlige digitale møter, så er nytten stor av å kunne dypdykke i og fullføre nødvendige og faglige diskusjoner. Ting tar tid 🙂

redaksjonsgruppen jobber

Utover gjennomgang av status for SSA-arbeidet ved hvert av landets 5 RVTSer, gikk tiden bl.a. med på:

  • Kvalitetssikre innhold på nettiden. Hva må oppdateres og hva må bort? Er det som er skrevet fortsatt gyldig og hva sier ny forskning?
  • Hvilke tema er ikke tilstrekkelig dekket pr i dag? Hvilke artikler er nødvendig at vi legger ut i løpet av 2024?
  • Evaluering av Frokostwebinar som konsept, samt planlegge frokostwebinarer for 2024.
  • Våre barn-konferansen i Trondheim 2025, 10.-12. juni. Hold av dato!
  • Koordinering av kurs og arrangement for 2024, med fokus på nasjonalt samarbeid.
  • Samisk oversettelse av seksuellatferd.no!

Redaksjonen ser frem til videre arbeid og setter stor pris på alle gode tilbakemeldinger nettsiden har fått. Vi tar også med glede i mot innspill som hjelper oss til å bli bedre.

I 2023 hadde seksuellatferd.no over 33.000 besøkende. Det er nesten 100 besøk hver eneste dag. Det er supert og helt fantastisk!

Bak fra venstre: Ulla (RVTS øst), Steinar (RVTS vest), Mette (RVTS vest), Rona (RVTS øst), Espen (RVTS sør), Oddfrid (RVTS midt), Morten (RVTS midt), Marita (RVTS midt), Christy (RVTS nord) og Pernille (RVTS sør).