pride, pride month, rainbow-3475043.jpg

Rapport fra Redd Barna

Dobbel Tabu – Vold og overgrep mot barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet

Redd Barna lanserte en ny rapport og kortfilm 15.februar, om erfaringer med vold og seksuelle overgrep blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Alle barn har rett til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep. Barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet blir oftere utsatt for vold, seksuelle krenkelser og overgrep. Redd Barna har tatt initiativ til et prosjekt for å få mer kunnskap. Mer kunnskap kan bidra til bedre forebygging av vold og overgrep mot barn, og bedre hjelp til dem som er utsatt.

Tekst er hentet fra nettsiden.

Mer om rapporten og se opptak fra lanseringen her:

pride, pride month, rainbow-3475043.jpg