Frokostwebinar

Skyldig, sviktet eller begge deler?!

Skyldig, sviktet eller begge deler?!

Unge med nedsatt kognitivt funksjonsnivå havner oftere i sårbare situasjoner hvor risiko er høyere for å bli utsatt for seksuelle krenkelser, eller at personen selv utsetter andre for seksuelle krenkelser.

Hos flere instanser (f.eks. politi, barnehusene og konfliktrådet) er det observert at gruppen ligger høyt på statistikken om skadelig seksuelle atferd. Mange har liten innsikt eller kunnskap om konsekvensene av sine handlinger.

Hvordan kan vi møte, forstå og forebygge skadelig seksuell atferd i denne målgruppen? Med oss på frokostwebinaret har vi Nina Christine Dahl, som nylig kom ut med boken Skyldig?

I panelet finner du Rona Eriksen Andersgaardl (spesialrådgiver, RVTS Øst), Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør), Mette Ekenes Garmannslund (Psykologspesialist, RVTS Vest), Christy Benedict Edvardsen (Spesialrådgiver, RVTS Nord) og Morden Jensås Lundgren (Rådgiver, RVTS Midt) og Nina Christine Dahl.

Se videoen her >