Frokostwebinar – «En gang overgriper alltid overgriper», er det slik?

I arbeidet med barn og unge som har begått seksuelle overgrep, bruker vi ikke lengre ordet «overgriper». I stedet refererer vi til en «person som har utsatt andre for seksuelle overgrep», bl.a. for å være mer presise.

Men er det slik at en person som har begått seksuelle overgrep alltid vil gjøre det igjen? Kan ikke atferd stoppes eller endres? Tallene på tilbakefall til skadelig seksuell atferd varierer internasjonalt, og ulike studier viser forskjellige resultater. Det er utfordrende å få pålitelig kunnskap om tilbakefallsprosenten, også kjent som residiv, noe det er flere grunner til.

Så hva vet vi egentlig? Hvor sannsynlig er det at en person som har begått seksuelle overgrep vil gjøre det på nytt? Er det forskjell på om man er ung eller gammel, barn eller voksen? Og hva skal til dersom endring er mulig? Hva sier forskningen?

I panelet finner du Ulla Bjørndahl (spesialrådgiver, RVTS Øst), Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest), Christy Edvardsen (spesialrådgiver, RVTS Nord), Oddfrid Skorpe (psykologspesialist, RVTS Midt).

Se videoen her >

Skjermbilde av deltakerne