Her kan du lære om sex og sunne grenser, og hva som er utafor.

«Hva er innafor?» er et nytt informasjons- og veiledningsverktøy på nett, om seksualitet og seksuell atferd, for ungdom (13-19 år). Verktøyet er tilgjengelig på helsenorge.no og gjennom selvhjelpsverktøy på ung.no.

Innholdet i verktøyet er bygget på unges egen nysgjerrighet og utforskertrang rundt temaer om seksualitet.

Verktøyet er utviklet av Helsedirektoratet, i samarbeid med nasjonale eksperter og fagmiljøer. I tillegg har ung.no-redaksjonen (Bufdir) og DigiUng sitt ungdomspanel bidratt med innspill. Verktøyet er brukertestet gjennom to brukerundersøkelser i målgruppen.