Veiledere

Barnehageveileder

Barnehageveileder

Formålet er å bidra til en heving av kompetansen om sunn seksualitet hos barn i barnehagealder samt gi guidet hjelp til håndtering av saker der yngre barn har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. 

Skoleveileder og e-læring

Skoleveileder og e-læring

Skoleveilederen er utarbeidet for å bidra til kompetanseheving om sunn og normal seksualitet hos barn og unge, samt gi guidet hjelp til håndtering av hendelser der barn og unge har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.