Trygg til handling

En ressurs om vald og seksuelle overgrep for alle som jobber med barn og unge.

Trygg til handling er både en informasjonsportal og opplæringsprogram.

Med Trygg til Handling ønsker vi å gi deg mer kunnskap om hva vold og seksuelle overgrep er, hvilke konsekvenser det har for barn og unge og hvordan du kan snakke med de du er bekymret for.

Besøk Trygg til handling her >