Hyperseksuell eller bare pubertal?

Hyperseksuell eller bare pubertal?

Hyperseksuell eller bare pubertal?

Flørting på sosiale media er som poteter til middag – helt normalt. Utstrakt pornobruk blant unge er velkjent. Åpenlys sex på reality-TV har blitt hverdagskost. På Youtube finnes instruksjonsfilmer for ungdom om munnsex. Ungdom eksponeres for seksualitet, forventinger og fristelser i et omfang vi tidligere ikke har sett. Hvilken påvirkning har dette på de unge? Hva er hensiktsmessige responser fra voksne? Hvor går skillet mellom sunn og usunn seksuell handling?

I panelet finner du Rona Eriksen Andersgaard (spesialrådgiver, RVTS Øst), Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør), Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest) og Christy Benedict Edvardsen (Spesialrådgiver, RVTS Nord).

Se videoen her >