Slutte å snakke om skadelig

Bør vi slutte å snakke om skadelig seksuell atferd?

Bør vi slutte å snakke om skadelig seksuell atferd?

Som ledd i forebyggingsarbeid mot seksuelle overgrep, er et av våre fokus å utruste barn og unge med kunnskap om vold og overgrep. Det er viktig at barn vet om grenser, hva som er greit og hva de skal gjøre (og hvem de skal snakke med) dersom de er utsatt (eller står i fare for å bli utsatt) for overgrep. I tillegg er det nødvendig at voksne som jobber med barn, har kompetanse om hvordan skadelig seksuell atferd skal håndteres. I dag har vi verdifulle nettressurser, opplæringsprogram og veiledere på disse områdene, og vi har hjelpetelefoner og konsultasjonsteam.


Men hva med sunn, normal og positiv seksuell utvikling? Hvilket fokus har den grønne seksualiteten i det generelle arbeidet voksne gjør for barn? Generell kunnskap om kropp og seksualitet er forebyggende mot seksuelle grenseoverskridelser. Positive holdninger og åpenhet knyttet til kropp, lyst og seksualitet bidrar til økt trygghet. Det blir lettere å snakke om sex – også når det går galt. Risikerer vi at fokus på usunn og skadelig seksualitet går på bekostning av fokus på den positive seksualiteten?


Kan økt fokus på skadelig seksuell atferd, være skadelig?

I panelet finner du Ulla Bjørndahl (spesialrådgiver, RVTS Øst), Pernille Lavold Baade (Psykologspesialist, RVTS Sør), Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest), Christy Benedict Edvardsen (Spesialrådgiver, RVTS Nord) og Marita Sandvik (Rådgiver, RVTS Midt)

Se videoen her >

Slutte å snakke om skadelig