Delbart?

Ønsker du å holde foredrag for barn og unge om deling av seksualiserte bilder? Undervisningsopplegget “Delbart?” er tilrettelagt slik at også andre enn politiet kan holde foredrag.

Se mer informasjon på www.politiet.no/delbart.

Besøk siden her >