Movies

We have compiled a selection of films suitable for use in teaching and training. These are primarily Norwegian-produced films with Norwegian language. Titles and descriptions are also in Norwegian.

Trafikklyset

Birgit Hegge gjennomgår Trafikklyset. Du finner flere foredrag i e-læringsprogrammet tilknyttet Skoleveilederen. Se videoen her…

Tea and consent

Samtykke forklart gjennom det å servere te. “If you’re still struggling with consent just imagine…

Slik ser samtykke ut

Formidlingsfilm for og med unge om hvordan man kan oppfatte og kommunisere seksuelt samtykke. Det…

Hvor går grensa?

Hvor går grensene for hva som er vanlig seksuell utforsking og lek, og over i…

Hvor lærte du om sex?

Hvorfor og hvordan lære unga våre om sex? Gode samtaler skjer i møter mellom mennesker…

Egne reaksjoner

Det er normalt at vi kan kjenne på egne reaksjoner i samtaler med barn som…

Snakke med ungdom

Margrete Wiede Aasland (Spesialist i sexologisk rådgivning) gir råd om hvordan snakke med ungdom som…