Frokostwebinar thumbnail

Unge som bytter og selger sex

At ungdom bruker sex som kapital for å oppnå ikke-seksuelle goder, presenteres av og til som en del av unges seksualvaner. Men – er det virkelig slik? Hvor vanlig er det at ungdom bruker sex som byttemiddel? Og hvordan bør vi snakke med unge om tematikken?

Disse og flere spørsmål berøres i frokostwebinaret. Vi diskuterer praksisnære eksempler og gir forslag til gode responser.

I panelet finner du Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør), Anne Grytbakk (Universitetslektor, NTNU), Ulla Bjørndahl (Spesialrådgiver, RVTS Øst), Christian Eidissen Myrland (Psykologspesialist, RVTS Nord) og Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest).

Se videoen her >

Frokostwebinar thumbnail