Når barns seksuelle atferd vekker bekymring thumbnail

Når barns seksuelle atferd vekker bekymring

Hva er aldersadekvat seksualitet? Hvilke seksuelle handlinger er forventet i barnehagen, på barneskolen og på ungdomsskolen? Når må vi stanse seksuelle handlinger og når bør vi heie de frem? Hva er en usunn seksuell relasjon mellom barn?

Disse og flere spørsmål berøres i frokostwebinaret. Vi diskuterer praksisnære eksempler og gir forslag til gode responser.

I panelet finner du Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør), Rona Eriksen Andersgaard (Spesialrådgiver, RVTS Øst) og Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest).

Se videoen her >

Når barns seksuelle atferd vekker bekymring thumbnail