Når barns seksuelle atferd vekker bekymring – slik håndterer du det thumbnail

Når barns seksuelle atferd vekker bekymring – slik håndterer du det

Relevant for alle som jobber med barn og unge. Vi drøfter 3 kasus og presenterer forslag til tiltak.

I panelet finner du Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør), Oddfrid Skorpe Tennfjord (Psykolog phd, RVTS Midt) og Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)

Se videoen her >

Når barns seksuelle atferd vekker bekymring – slik håndterer du det thumbnail