Håndtering av seksuell atferd hos barnehagebarn thumbnail

Håndtering av seksuell atferd hos barnehagebarn

Hva er aldersadekvat seksualitet hos de minste barna? Når og hvordan skal voksne reagere på seksualitet som vekker bekymring? Hvordan veileder og ivaretar vi barn på gode måter?

I panelet finner du Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør), Rona Eriksen Andersgaard (Spesialrådgiver, RVTS Øst), Oddfrid Skorpe Tennfjord (Psykolog phd, RVTS Midt) og Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest)

Se videoen her >

Håndtering av seksuell atferd hos barnehagebarn thumbnail