Unge, sex og samtykke thumbnail

Unge, sex og samtykke

Hvordan kan man være sikker på at den andre parten ønsker å ha sex?
Kunnskap og erfaringer fra unge viser at samtykke i mange tilfeller er komplisert. Er et ja tilstrekkelig, selv om det ligger opplevd press og ambivalens bakenfor? Dersom man handler i god tro, er det fremdeles mulig å gjøre noe galt? Et nei kan kanskje uttrykkes på forskjellige måter?

Disse og flere spørsmål berøres i frokostwebinaret. 

I panelet finner du Espen Odden (Psykologspesialist, RVTS Sør), Ulla Bjørndahl (Spesialrådgiver, RVTS Øst), Oddfrid Skorpe Tennfjord (Psykolog phd, RVTS Midt) og Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest).

Se videoen her >

Unge, sex og samtykke thumbnail