En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

AIM

AIM project (Assessment, Intervention and Moving-on) er en engelsk ideell stiftelse som blant annet utvikler verktøy for fagfolk som arbeider med barn og unge samt deres pårørende, hvor det er bekymring rundt barnets eller ungdommens seksuelle atferd.

AIM-verktøyene er traumeinformerte, økologiske, empirisk- og kunnskapsbaserte. De er utviklet og evaluert med tanke på å kunne anvendes av forskjellige fagfolk på ulike arenaer med ulike oppgaver.

AIM3 Utredningsmodellen (2019) (tidligere kalt AIM2) er et utredningsverktøy som brukes når en ungdom (12-18 år) har vist skadelig seksuell atferd. Verktøyet identifiserer bekymringer og potensielle styrker ved ungdommen og dennes situasjon. Resultatene guider trygghetsplaner og målrettede tiltak både på kort og lang sikt.

AIM Behandling (2.utgave, 2019) er en oppdatert veileder til bruk ved behandling av ungdom (12-18 år) som har vist skadelig seksuell atferd. Målgruppe er først og fremst de som jobber med behandling, f.eks. spesialisthelsetjenesten.

I Norge er det V27/Betanien sykehus som er ansvarlig for de norske versjonene av AIM-verktøyene. For mer om V27, kurs, AIM-prosjektet og AIM-verktøyene, trykk nedenfor.

E-LÆRING OG SKOLEVEILEDER

Skoleveilederen er utarbeidet for å bidra
til kompetanseheving om sunn og normal seksualitet hos barn og unge, samt gi guidet hjelp til håndtering av hendelser der barn og unge har vist
bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.

Skoleveilederen består av en opplæringsmanual og et e-læringskurs. Manual og e-læring ligger åpent for bruk og nedlastning.

Skoleveilederen er utarbeidet av RVTS Midt sammen med Rebessa (Regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd).

PLANET PORNO

Planet Porno er et pedagogisk verktøy til hjelp i veiledning og behandling av unge over 14 år. Det er utviklet for bruk av helsepersonell, ungdomsarbeidere, lærere, rådgivere, veiledere mm. 

Planet Porno er ment å bidra til å tette gapet mellom det som læres til unge om sex og relasjoner og signalene som porno, reklame, filmer og andre medier sender ut. Spillet kan kjøpes fra V27/Betanien Sykehus.

 

PLAY IT RIGHT

Play it Right er et fleksibelt samtaleverktøy laget for å kunne snakke om viktige temaer som påvirker menneskers seksualitet og seksuelle utvikling. 

Verktøyet er laget slik at man kan tilpasse det inn i en hektisk hverdag. Det er mulig å velge ut enkeltdeler, eller man kan bruke verktøyet som helhet, avhengig av hva som er hensiktsmessig.

Innholdet i Play it Right kommer i en koffert, som inkluderer håndbok, konkrete hjelpemidler til bruk i samtaler, som  7 ulike kortstokker med forskjellige temaer, et samtaletermometer og reguleringsterninger.

Verktøyet er tilpasset slik at de fleste voksne skal kunne gjennomføre disse samtalene med ungdom og unge voksne fra 12-25 år

PROFESOR

PROFESOR er et kartleggingsverktøy til bruk i arbeid med ungdom og unge voksne som har utøvd bekymringsfull seksuell atferd eller grenseoverskridende seksuelle handlinger.

Verktøyet er utviklet av James Worling (Canada) og er allerede oversatt til flere språk. Norsk versjon ble utgitt i 2020 og er tilgjengelig for nedlastning her.

PROFESOR er en strukturert sjekkliste som identifiserer beskyttende faktorer og risikofaktorer for gjentakelse av grenseoverskridende seksuelle handlinger.

Den inneholder 20 dynamiske faktorer og har fokus på styrker og endringsmuligheter, og er velegnet for å planlegge form og intensitet på intervensjoner.

Målgruppe er unge og unge voksne (12 – 25 år) og målesetning er å hjelpe den unge til en bedre relasjonell og seksuell helse.

Neste webinar om PROFESOR holdes 23. novemberKlikk her for mer informasjon om webinaret og påmelding

PUBERTET OG SEKSUALITET

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet for barn og unge med Asperger syndrom og høytfungerende autisme. Hensikten er å kunne ta opp tema omkring pubertet og seksualitet på en visuell, konkret og strukturert måte.

Materialet er utarbeidet med tanke på at den unge skal få riktig kompetanse rundt temaene, og å kunne fremme refleksjoner og undring hos den unge sammen med en trygg voksen, helst i samarbeid med helsesykepleier.

Det er erfart at materialet kan benyttes også av unge med behov for et visuelt og strukturert opplegg. 

TRAFIKKLYSET

En guide for voksne til å IDENTIFISERE, VURDERE og gi RESPONS på seksualitet som fremmer bekymring. 

Trafikklyset er er gjort tilgjengelig digitalt her på seksuellatferd.no

Ressurser