En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Skoleveilederen

Forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Trafikklyset

Identifisere, vurdere og gi respons på seksuell atferd som vekker bekymring 

Ny barnehageveileder

Formålet er å bidra til en heving av kompetansen om sunn seksualitet hos barn i barnehagealder samt gi guidet hjelp til håndtering av saker der yngre barn har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Veilederen blir tema på Frokostwebinar 18. oktober.

Frokostwebinar: Hyperseksuell eller bare pubertal?

Åpent frokostwebinar fredag 09. desember på Facebook.

E-læring

E-læringen er utarbeidet med formål om å bidra til heving av kompetanse om sunn seksualitet hos barn og unge, samt gi guidet hjelp til håndtering av saker der barn og unge har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.

Frokostwebinarer

Hver 2. måned arrangerer vi frokostwebinar. Deltakere i panelet varier og ofte har vi med gjester. Webinarene er åpne og sendes live på Facebook. Siste frokostwebinar ble sendt 19. august 2022. Tidligere sendinger finner du her.

Verktøy og hjelpemidler

Vi har samlet flere verktøy til bruk i arbeid med barn og unge som har utøvet, eller står i fare for å utøve, grenseoverskridende seksuelle handlinger. Verktøyene er tilpasset ulike formål og krav til kompetanse og trening varierer.

Oversikt over verktøy og hjelpemidler

Porno

Nærmere 90 % av gutter og nærmere 40 % av jenter har sett porno innen de er 18 år gamle. De aller fleste oppsøker porno fordi de vil. Sex i porno kan gi et skjevt bilde og urealistiske forventninger til kjæreste eller seksualpartner. 

Les mer om ungdom og porno