En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling,
og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Meny

Nettsiden er utviklet av RVTS

Nettsiden er utviklet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Prosjektansvarlig er Oddfrid Skorpe Tennfjord, RVTS Midt.

Har du spørsmål om nettsiden?

Kontakt Oddfrid Skorpe Tennfjord.

Målgruppe

Nettsiden er for alle som i sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd, og andre interesserte.

Organisering av fagfeltet i Norge

Det finnes to offisielle nasjonale nettverk på feltet barn og unge med skadelig seksuell atferd. Det ene er Nasjonalt kompetansenettverk om barn og unge med skadelig seksuell atferd. Det andre er Nasjonalt klinisk SSA-nettverk i psykisk helsevern – barn og unge. 

Les mer om disse her: 

Nasjonalt kompetansenettverk
Kompetansenettverkets mandat er å utvikle og holde vedlike samt samordne kompetansen på fagfeltet i Norge. Deltakere i Nasjonalt kompetansenettverk om barn og unge med skadelig seksuell atferd er RVTSene (RVTS Midt, RVTS Nord, RVTS Sør, RVTS Vest, RVTS Øst), Statens barnehus, V27 Betanien Bergen, Nasjonalt klinisk SSA-nettverk i psykisk helsevern – barn og unge og Bufetat sitt spisskompetanseteam. Det nasjonale kompetansenettverket blir koordinert av RVTS Midt ved psykolog phd Oddfrid Skorpe Tennfjord.
Nasjonalt klinisk SSA-nettverk
Det nasjonale kliniske nettverket ledes av V27 Betanien Bergen ved psykologspesialist Monica Jensen. Nettverket er en del av en nasjonal implementering av kompetanse og kunnskap om problematisk og skadelig seksuell atferd. Deltakerne er klinikere ansatt i barne- og ungdomspsykiatrien, og de får opplæring i terapi og intervensjoner. Nettverket har flere samlinger per år, og deltakerne skal bidra til å sikre kompetanse om skadelig seksuell atferd (SSA) i sin egen region. Mange av deltakerne er derfor med i regionale konsultasjonsteam innenfor SSA. De er også opplært i utredningsverktøyet Aim3 og i Aim behandling.

Regionene har egne regionale nettverk. Nettverkene er tverrfaglige og består av ulike instanser. Nettverkene har oversikt over lokale ressurser, og legger til rette for samarbeid på tvers. Mange av nettverkene fungerer også som konsultasjonsteam

Det er også mulig å kontakte den enkelte instans, det være seg barnevernet, politiet, barne- og ungdomspsykiatrien eller mer spesialiserte enheter som Ressursenhet V27 Betanien Sykehus, Bergen, eller RVTS.