Ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Meny

Kommende arrangement

29. januar 2021 - 08.30-09.30 (Frokostwebinar)
Representanter fra RVTS diskuterer uttrykk og begrepsbruk knyttet til bekymringsfull seksuell atferd.
5. februar 2021, kl 09.00 - 14.00 (webinar)
Grunnleggende kunnskap om bekymringsfull seksuell atferd blant barn og unge.
19. februar 2021, kl 09.00 - 14.00 (webinar)
Bruk av kartleggingsverktøyet PROFESOR.

Tidligere arrangement

14. oktober 2020 arrangerte vi frokostwebinar hvor vi presenterte nettsiden, SEKSUELLATFERD.NO. Representanter fra alle landets RVTSer deltok. I tillegg til presentasjon av nettside, ble det tid til drøfteting av kasus, pågående arbeid i regionene, refleksjoner rundt fagfeltet generelt og veien videre.

 

18. september 2020 arrangerte RVTS-Øst og RVTS-Vest frokostwebinar, hvor vi presenterte to nye verktøy til bruk i arbeidet med barn, ungdom og unge voksne som har utøvet grenseoverskridende seksuelle handlinger. PROFESOR og Play it Right.

 

Podcast

I juni 2020 lanserte RVTS-Vest en podcast som omhandler kartleggingsverktøyet PROFESOR. Her reflekterer Øystein Grov og Steinar Hvål rundt oversettelsesarbeidet, bruksområder for verktøyet samarbeidet med James Worling og om fagfeltet generelt.