Ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Meny

Kommende arrangement

Tidligere arrangement

14. oktober 2020 arrangerte vi frokostwebinar hvor vi presenterte nettsiden, SEKSUELLATFERD.NO. Representanter fra alle landets RVTSer deltok. I tillegg til presentasjon av nettside, ble det tid til drøfteting av kasus, pågående arbeid i regionene, refleksjoner rundt fagfeltet generelt og veien videre.

 

18. september 2020 arrangerte RVTS-Øst og RVTS-Vest frokostwebinar, hvor vi presenterte to nye verktøy til bruk i arbeidet med barn, ungdom og unge voksne som har utøvet grenseoverskridende seksuelle handlinger. PROFESOR og Play it Right.

 

Podcast

I juni 2020 lanserte RVTS-Vest en podcast som omhandler kartleggingsverktøyet PROFESOR. Her reflekterer Øystein Grov og Steinar Hvål rundt oversettelsesarbeidet, bruksområder for verktøyet samarbeidet med James Worling og om fagfeltet generelt.